Algemeen

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van PACKdirect. PACKdirect streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Verantwoordelijkheid & rechten
De verstrekte informatie mag enkel en uitsluitend door de afnemer zelf gebruikt worden. De afnemer van de verstrekte informatie is degene die verantwoordelijk is voor de keuze en het gebruik van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. PACKdirect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. PACKdirect is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen
De informatie op de site PACKdirect.nl wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PACKdirect behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. PACKdirect is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Links naar andere webpagina's
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. PACKdirect is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Het is dus mogelijk dat u via PACKdirect.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. PACKdirect kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Auteursrechten
Het is voor de afnemer niet toegestaan om de informatie te bewerken, zonder toestemming te verspreiden, over te dragen derden of te verveelvoudigen. Het is de afnemer verplicht om de aanwijzingen van PACKdirect.nl omtrent het gebruik van de informatie en onze dienst op te volgen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende PACKdirect.nl liggen bij PACKdirect. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden gereproduceerd of verspreid, zonder uitdrukkelijke toestemming. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming PACKdirect, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Er bestaat geen overnamevrijheid ten aanzien van de inhoud van deze website; alle auteursrechten die in artikel 15 van de auteurswet beschreven staan worden voorbehouden. Tevens is het Nederlands recht van toepassing.

Zie ook wel onze privacy pagina hier.

Vragen? Neem contact met ons op Contact opnemen met Pack Direct +31 (0)495-794088
Waarom Pack Direct? Betrouwbaar Eerlijk Samen Efficiƫnt
Klanten beoordelen ons
gemiddeld met een
9.6 Bekijk beoordelingen
Bekijk dit ook eens: Fulfilment uitbestedenGoodiebagVerpakkingsbedrijf